Endokrina sjukdomar innebär sjukdomar i hormonbildande körtlar.
Till dessa räknas sköldkörtel, bisköldkörtlar, binjurar och vissa andra sjukdomar i buken som går med hormonella rubbningar.

Struma är en ganska vanlig åkomma som ses hos 5-10% av befolkningen. Begreppet struma anger endast att sköldkörteln är förstorad. Det finns emellertid många olika orsaker till struma. Stundtals kan struma orsaka rubbning i ämnesomsättning på grund av överproduktion eller brist på sköldkörtelhormon. En förstoring av hela eller en del av sköldkörteln kan orsaka obehag från halsen med sväljnings- eller andningsbesvär. En knutig förstoring av sköldkörteln kan också orsakas av en tumör i sköldkörteln. Godartade tumörer i sköldkörteln är betydligt vanligare än elakartade.

Bisköldkörtlarna
på halsen reglerar kalkbalansen i kroppen. En förstoring av bisköldkörtlarna kan leda till att kalciumnivån i blodet blir förhöjd vilket kan ge symptom från flera olika delar av kroppen, till exempel skelettet, muskulaturen och njurarna. Detta kallas för Hyperparathyreoidism. Det har på senare år visat sig vara en mycket vanlig sjukdom som drabbar mellan 1-3% av befolkningen där kvinnor efter klimakteriet är speciellt utsatta.